Historie farnosti

První zmínka o existenci fulnecké farnosti je z roku 1293 a nachází se v listě pana Oldřicha z Lichtenburka. O sto let později založil Beneš z Kravař ve Fulneku augustiniánský klášter. Farnost a klášter spravovali augustiniáni až do zrušení kláštera císařem Josefem II roku 1784. Farnosti tehdy  zůstaly obce Stachovice, Děrné, Kostelec, Jerlochovice, Jestřabí, Jílovec, Moravské Vlkovice a Lukavec. Roku 1950 po zrušení kapucínského kláštera ve Fulneku přešli do augustiánského kláštera kapucíni a začali spravovat místní farnost. Od roku 1998 zde působili diecézní kněží. V roce 2005 přišli spravovat fulneckou farnost kněží Společnosti katolického apoštolátu (SAC) – Pallotini.

Fulnecká farnost je součástí Ostravsko-opavské diecéze a děkanátu Bílovec. Území farnosti tvoří v současné době město Fulnek a okolní vesnice: Děrné, Jerlochovice, Jestřabí, Jílovec, Lukavec, Stachovice a Vrchy.