Poutní mše svatá k svatému Matouši v Jílovci

Na poutní mši svatou k svatému Matouši do Jílovce zveme v sobotu 23. září ve 14 hodin. Od 13:30 se budeme společně modlit modlitbu růžence.

Kdy: 
Saturday, 23 September, 2017