Pět velkých darů: evangelizace

Richard Rohr na středu dvanáctého týdne v mezidobí - Pět velkých darů: evangelizace 

Myslím, že mnozí z vás si budou myslet, že evangelizace je protestantský pojem. Je to však pojem biblický. Evangelista je ten, kdo přináší dobrou zprávu. Evangelista má zvláštní dar spočívající v tom, že umí lidi uvítat, pozvat, s nadšením zvěstovat Ježíše a Boží království. Evangelista je „dveřník“. Katolíci bývali z historického pohledu v tomto charismatu velmi slabí, neboť většina katolíků byla pokřtěna v dětství.

Evangelizace je tím, o čem papež a biskupové říkají, že dnes tolik potřebujeme. Cítím se v těchto dnech daleko více učitelem, ale po nějaký čas mne nazývali katolickým evangelistou. Vzpomínám si, jak jsem byl takto představen poprvé – jak to znělo jako podivná fráze. Od katolické církve neočekáváme, že by měla evangelisty. Často jsme se falešně domnívali, že protože byli lidé členy církve, musí mít též za sebou zkušenost konverze a zakládají svůj život na Ježíšově evangeliu.

Nicméně církev novou evangelizaci zoufale potřebuje. A mnozí z nás potřebují být re-evangelizováni – nebo možná slyšet radostnou zvěst poprvé.

z The Price of Peoplehood