Cesta ke štěstí

Richard Rohr na středu dvacátého šestého týdne v mezidobí - Cesta ke štěstí 

(Zaznamenáno na Hoře blahoslavenství.) Blahoslavenství znamená štěstí. Mohli bychom ale blahoslavenství též nazvat cestou ke štěstí. Nejsou to však předpisy na štěstí v příštím světě, spíše je to smělý popis štěstí v tomto světě. Proto si všimněte, že první a poslední blahoslavenství jsou vyřčena v přítomném čase. Ježíš říká, že pro ty, kdo jsou chudí v duchu, je království nebeské nyní (viz Mt 5,3). Pro ty, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, je království nebeské nyní (5,10).

Lidé museli tehdy sedět právě tady, na tomhle pahrbku. Seděli s otevřenou pusou a říkali si: „To není to, čemu nás dosud učili.“ Učili nás, abychom byli mazaní, abychom byli silní a sebejistí. On ale říká: Ano, pravím vám, abyste byli sebejistí, ale sebejistí ze svého nitra, a to pro své vědomí toho, kým jste v Bohu. Ježíš věděl, že štěstí je záležitostí nitra, máme-li to tak říct. A pak ukazuje na tyto stromy a tyto ptáky, které nad sebou slyšíte švitořit, a říká: Buďte jako oni. Nestarají se, a proto ani vy „se nestarejte. Zítřek má dost starostí“ (Mt 6,34). Hodně to připomíná pokyn, jak dosáhnout štěstí, jak jej najdeme v hnutí za uzdravení ze závislostí: „Brát věci den za dnem …“

On Pilgrimage With Father Richard Rohr