Ministranti na pouti ve Fulneku hledali poklad. Pomohl jim starý kapucín

Ministrantská pouť Fulnek

Fulnek – Po stopách starého kapucína se v sobotu 14. října vydali prozkoumat město Fulnek ministranti a ministrantky z celé diecéze. Organizátoři pro mladší kluky a holky připravili pátrání po pokladu spojené s různými úkoly. Starší ministranti měli vlastní program. Závěr setkání patřil mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice, kterou celebroval pomocný biskup Martin David.

Ministrantů a ministrantek do Fulneku dorazilo celkem 350 a společně s třiceti kněžími, a čtyřicítkou organizátorů z řad místní mládeže zaplnili celý kostel. Jménem biskupů je přivítal biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Následovalo rozdělení do skupinek. Mladší účastníci se vydali pátrat po pokladu a přitom poznávali historii města, pekli na rozpálených železných kleštích hostie, poznávali liturgické předměty, navštívili bývalou kapucínskou kryptu i výstavu netradičních hudebních nástrojů v kostele sv. Josefa.

Ministranti starší patnácti let měli na programu setkání s Otou Kaňokem z křesťanské organizace Young Life. Jeden z nejlepších pálkařů v historii českého baseballu dospívajícím klukům a holkám popsal svou životní cestu a nalezení víry v Boha. Po besedě se také starší ministranti vydali po památkách Fulneku. Prohlédli si barokní kapli sv. Rocha, kapucínskou kryptu i klášterní kostel sv. Josefa.

Po zastávce na oběd v místní škole zamířily jednotlivé skupinky do kostela Největější Trojice. V kostelní lavici potkali ministranti skutečného kapucína v hnědé mnišské kutně. Ten jim pomohl ze získaných insignií sestavit mapu a najít místo s ukrytým pokladem. Místo zlatých mincí na děti čekaly stovky kulatých odznaků s logem ministrantů ostravsko-opavské diecéze a sladkosti.

S hrdě připnutou plackou se již více než čtyři sta účastníků pouti shromáždilo na mši svaté, kterou ve farním kostele celebroval pomocný biskup Martin David. Také on se nechal inspirovat tématem kapucínů. S bílým cingulem v ruce dětem vysvětlil smysl tří uzlů, které řeholníci uvazují na znamení slibu chudoby, čistoty a poslušnosti.

„Ty sliby jsou důležité i pro ministranty. Řeholníci se zříkají majetku, vy se však můžete někdy cítit ochuzeni tím, že místo fotbalu jdete ministrovat. Slib čistoty znamená mít čisté srdce pro Boha. Největší radost Bohu dělá, když mu sloužíme s čistým a radostným srdcem,“ řekl biskup Martin a podotkl, že pro ministranta je také důležité, aby měl čisté ruce.

Poslušnost se při ministrování projevuje respektováním pokynů faráře, který před bohoslužbou rozděluje ministrantům v sakrisii úkoly. „Někdy jsme možná ochuzeni světem, ale bohatí Bohem, máme pro něj čisté srdce a jsme připraveni ho poslouchat,“ shrnul biskup ctnosti řeholníků, které jsou důležité také pro ministranty.