Všech svatých a pobožnosti

Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých a ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínku na všechny věrné zemřelé.

Pořad bohoslužeb v kostele ve Fulneku:

1. listopadu – 18:00
2. listopadu – 9:00 a 18:00

Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na hřbitově budou na vesnicích takto:

středa 1. listopadu:

16:00 - Stachovice,
17:00 – Děrné,

čtvrtek 2. listopadu:

16:00 – Lukavec,
17:00 - Vrchy

sobota 4. listopadu:

15:00 – Jerlochovice,
od 14:30 – modlitba růžence.

 

Při mši svaté s pobožností za věrné zemřelé na vesnicích a ve čtvrtek v 9 hodin ve Fulneku se budeme společně modlit za ty, jejíchž jména napíšete na kartičky.

 

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, už do 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba).

Kdy: 
Středa, 1 Listopad, 2017 (Celý den) - Sobota, 4 Listopad, 2017 (Celý den)