Příprava k zasvěcení farnosti

V rámci přípravy na zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie putuje po rodinách soška Panny Marie Fatimské. Ti z Vás, kteří mají zájem přijmout Pannu Marii Fatimskou do svých domovů, ať se přihlásí v zákristii.

Sošku Panny Marie Fatimské si zájemci vyzvednou po nedělní mši svaté v zákristii a další neděli ji přinesou zpět do kostela. Během týdne je možné půjčit sošku svým blízkým do jejich domovů.

Kdy: 
Neděle, 5 Listopad, 2017 (Celý den) - Čtvrtek, 30 Listopad, 2017 (Celý den)