Tiší dostanou za dědictví zemi

Richard Rohr na Třicátá druhá neděle v mezidobí

Vlastnictví je ve světle Božího království iluzí! Co vlastníš? Počkej si pár let! Kolik toho vlastníme, poznáme, až budeme šest stop pod zemí.

Pouze tiší dostanou zemi za dědictví (viz Mt 5,4). Tiší se též překládá jako „skromní“, „pokorní“, dokonce jako „nenásilní“ nebo „bezmocní“. Jako františkán si připomínám, že František nám říkal, abychom nikdy nic nevlastnili, neboť – říkal – pak vlastníte všecko. Když se zbavíte myšlenky vlastnění, budete svobodní. Veřejná muzea a knihovny jsou toho dobrým příkladem. Nemusíme kupovat umění a nosit si je domů, abychom se z něj těšili. Musíme se očistit od touhy vlastnit, což je zřetelné učení opomíjeného desátého přikázání. Když potřebujeme všechno nosit do našich domovů, abychom tomu pak mohli říkat „moje“, pak vše venku bude „tvoje“ a my máme zaděláno na život v chamtivé žádostivosti.