Tvé království přijď, moje království odejdi

Richard Rohr na středu 1. týdne adventního

Veškeré falešné náboženství v jistém smyslu vychází z jedné iluze: lidé říkají na jednu stranu „přijď království Tvé“, ale na druhou stranou neříkají „moje království odejdi“. Stává se to, když se pokoušíme, aby obě tato království vládla současně, když říkáme, že Pán je pánem našeho života, ale ve skutečnosti chceme být pánem nad svým životem sami. Jestliže Ježíš není Pánem našich životů, tak určitě budeme chtít panovat jeden nad druhým. Tento přístup vedl k touze po nadvládě, soutěžení a k neuvěřitelnému programu „úspěchu“ většiny západní civilizace: křesťané se snažili panovat jedni nad druhými, zatímco říkali, že se podřizují panství Ježíše Krista.

Nemůžeme pořád říkat „přijď království Tvé“, když je zřejmé, že nás zaměstnávají naše vlastní individualistická nebo národní království. Podívejte se na Španělsko, Francii, Anglii: to byly křesťanské národy. Byly zamilovány do Boha, nebo tak jako mnozí Američané do své vlastní zahrádky?

Jako kazatel vím, že stačí se dotknout téhle posvátné krávy, abych zjistil u lidí jejich skutečné „panství“. Říkají „přijď Pane Ježíši“, ale většinou se klaní zlatému teleti, které představuje jejich vlastní program a program jejich národního státu. Nemůžete říkat „přijď Pane Ježíši“ a takhle žít! Bohu nezáleží na národnostních hranicích.

Preparing for Christmas With.Richard Rohr