Překročit čáru

Richard Rohr na sobotu 3. týdne adventního

Písmo obsahuje jasnou „tendenci k činu“. Jednoduše řečeno, Boží slovo nám říká: když to neuděláte, tak jste to neslyšeli a nevěříte tomu (srov. Mt 21,28–32; Jk 1,22–25).

Jediný způsob, jak se můžeme sami přesvědčit o síle moci, jež nám byla svěřena, o moci Ducha a pravdě evangelia, je překročit čáru – čáru rozhodnutí, experimentování, rizika, konání a nesení důsledků.

Je v tom jistá nesmyslnost a nedokazatelnost. Proto se tomu říká víra. Když tu čáru překročíme, jednáme novým způsobem, založeném na tom, co ve své víře považujeme za hodnoty království Božího. Kráčet je patrně mnohem důležitější než mluvit – dokonce i když občas jdeme špatným směrem.

Preparing for Christmas With Richard Rohr