Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky - dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizováním této akce.

Kdy: 
Pondělí, 8 Leden, 2018 (Celý den) - Sobota, 13 Leden, 2018 (Celý den)