Poděkování

Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky - dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizováním této akce.

Kdy: 
Neděle, 7 Leden, 2018 - Pátek, 12 Leden, 2018