Láska též zraňuje

Richard Rohr na Svátek Křtu Páně - Láska též zraňuje

Celá Ježíšova spiritualita spočívala v rostoucí otevřenosti Duchu. Ježíš byl muž vedený i vyučovaný Duchem. Kdy dochází k veliké změně v Ježíšově životě? V okamžiku křtu v Duchu. Jaká je jeho zkušenost křtu? Dovídá se, že je Synem. „To je můj milovaný Syn. V něm se mi zalíbilo.“

Když Ježíš zakusí svůj vztah milujícího Syna k milujícímu Otci, když pozná, že je Bohem vyvolen, stává se tím, „v němž se Bohu zalíbilo“. V tomto okamžiku se celé Ježíšovo poslání mění. Celých třicet let čekal a vyčkával na zjevení, na poznání, že je vyvolen Bohem, že je Bohem vybrán.

Přesně podle téhož vzorce to chodí u každého křesťana. Tvá konverze čeká na okamžik, kdy zakusíš, že jsi vyvolen – právě tak jako tomu bylo u Izraele – kdy zakusíš svou vztaženost syna nebo dcery, kdy uslyšíš Pána vyslovovat tvé jméno, kdy poznáš svou absolutní stvořenost. Dosud tu nebyl nikdo druhý, kdo by měl oči jako ty, kdo by měl tvůj úsměv a tvou osobnost. Jsi jedinečný a Bůh zcela jedinečně vyslovuje i tvé jméno. A když ho konečně uslyšíš vyslovovat tvé jméno, pak se prvně otevíráš pro dar Ducha. Právě to by se mělo dít ve křtu.

Orlí hnízda bývají na vysokých skalních útesech. Orlí mláďata jsou navyklá, že dostávají potravu od „maminky“ a „tatínka“, kteří ji pravidelně přinášejí. Jednoho dne však matka nebo otec jednoduše přiletí, vystrčí mláďata z hnízda a ona začnou z útesu padat. Útes je dost vysoký, ale rodiče nechávají vřeštící a štěbetající mláďata padat, a když už téměř dopadnou na zem, otec je úžasným způsobem zespodu zachytí. Pak je znovu a znovu pouští, dokud se nenaučí létat.

Mužská spiritualita říká, že nakonec musíš z hnízda ven. Kdyby měl být otec pouze živitelem, aniž by též něco vyžadoval, nebo dokonce aniž by zraňoval, nejsem si jist, zda by pak jeho synové a dcery měli silné sebevědomí. S tímto základním vztahem mezi Otcem a Ježíšem jsem se vždycky potýkal. Otec byl tím, který též zraňuje a požaduje, aby byl Ježíš zraňován, a abychom jeho ranami byli uzdravováni my a v jistém smyslu i on sám. Je to zápas se zraněním a dokonce proti zranění, které nás činí celistvými – a svatými.

The Great Themes of Scripture a A Man’s Approach to God