Bůh tě miluje

Richard Rohr na pondělí čtvrtého týdne v mezidobí

Přečtěte si chvalozpěvy sv. Františka od začátku do konce. Vše, co svatý František považuje za potřebné konat, je chválit Boha. To se postará o všechno ostatní. Nechává totiž Boha být Bohem. František velebí Boha pro to i ono. V každé situaci, jakkoli se v daném okamžiku může zdát nešťastná nebo obtížná nebo absurdní nebo nemožná, vždycky velebí Boha. Vytváří se tak transparence, v níž Bůh může skrze nás působit, jestliže mu tolik důvěřujeme, jestliže věříme, že nás miluje vždy.

Neexistuje chvíle ani místo ani situace, v níž by nás Bůh nemiloval. Neexistuje způsob, jak by tě Bůh nemiloval. Svým bytím musíme bez ustání vyjadřovat své „ano“ lásce, která chce projít skrze nás. Naše životy pak už nebudou shodou náhod, ale jedním trvalým projevem prozřetelnosti!

The Great Themes of Scripture