Bůh je ten, který nemá vnoučata

Richard Rohr na středu čtvrtého týdne v mezidobí

V knize Soudců (Sd 2,10) čteme: „Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina, ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal.“ Zapomněli.
 
Musíme se stát dětmi Božími. Každá nová generace musí nově konvertovat. Každá generace musí být povolána do Božího života, aby poznala Boží věrnost, musí vystoupit ze sebe a založit svůj život na Božím slově.
 
Nestačí říkat, že má maminka byla katolička nebo že můj otec byl křesťan. Dokud nedospěješ ve svém životě k okamžiku, kdy vsadíš na inzerát pod značkou „B“, do té doby ses k Bohu ještě neobrátil. Důvodem, proč slovo Pána k našim lidem nepromlouvá, je prostě to, že se nikdy neobrátili. Mnozí z těch, kdo chodí do kostela, jsou ve skutečnosti jen pokřtění pohané. Víra našich rodičů nebude vírou naší, dokud se sami nevydáme na cestu. Bůh nemá žádná vnoučata.
The Great Themes of Scripture