Pohřby

V pondělí 19. března se v 15 hodin při mši svaté v kapli v Jestřábí rozloučíme s paní Stanislavou Chrasteckou.

Ve středu 21. března se v 15 hodin při mši svaté v kostele ve Stachovicích rozloučíme s panem Josefem Vaněčkem.

Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen.

Kdy: 
Pondělí, 19 Březen, 2018 - Středa, 21 Březen, 2018