Pouť k Božímu milosrdenství

V neděli 8.4. zveme do kostela ve Fulneku na pouť k Božímu milosrdenství.

Program pouti:

9:30 – modlitba růžence,
10:00 – mše svatá – celebruje o. Pavel Obr, kaplan z Oder, který po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání,
14:00 – společná adorace Nejsvětější Svátosti,
15:00 – korunka k Božímu milosrdenství.

Příležitost ke svátosti smíření: 8:30-10:00, 14:00-16:00. Na kartičky uložené vzadu v kostele můžete psát své úmysly, ty budou čteny během modlitby korunky k Božímu milosrdenství. Prosíme naše kuchařky o upečení dobrot k pohoštění po mši svaté.

Kdy: 
Neděle, 8 Duben, 2018