Modlitba Páně

Richard Rohr na pondělí Svatého týdne

Ježíš je svobodný ve vztahu, kterému se naučil z Ducha – že je Synem milujícího Otce. Všimněte si u jeho modlitby toho naprostého soustředění na Boha:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.

Všechno to je vyjádřeno ve formě imperativů, nikoli žádosti! S autoritou dcer a synů říkáme Bohu: Udělej to!

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

Každého dne nám dávej manu, kterou jsi dával našim otcům na poušti. Právě tolik, kolik postačí na jeden den, abychom ti zítra mohli opět důvěřovat.

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

Proč by nám Bůh dával něco, oč bychom se sami nebyli ochotni přičinit? Nechceme to doopravdy, jestliže pro to nespolupracujeme. Modlíme se: „Udělej to, Bože“, ale také: „I my to uděláme!“ Bůh tvoří a zve nás, abychom tvořili s ním. Jaká důvěra a nekonečná trpělivost!

Z The Great Themes of Scripture