Týden modliteb za duchovní povolání

Dnes začíná Týden modliteb za duchovní povolání, který vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře. Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“. Prosíme o modlitbu za duchovní povolání. Návrh modlitby najdete ve Dni Páně.

Kdy: 
Sobota, 14 Duben, 2018 - Sobota, 21 Duben, 2018