Katolický pohled na svět: svátostný

Richard Rohr na pondělí po třetí neděli velikonoční

Katolíci mají svátostný pohled na svět. Pro nás hmotná realita prostředkuje realitu duchovní. Veškerá spirituální realita, veškerá milost jsou nám sdělovány skrze tento svět, skrze dějiny, skrze konkrétní objekty, věci, okamžiky, události, osoby.

Hluboko v katolickém vědomí je uloženo, že milost je vždy prostředkována. Vždy se tak děje skrze naši lidskou, smyslovou zkušenost. Dokonce samotná hříšnost se stala něčím, co prostředkuje Boží milost. Proto i tolik katolíků – dokonce i bývalých katolíků – se stává umělci, romanopisci, filmovými režiséry a básníky. C. G. Jung i Andrew Greeley říkají, že mohou dokázat, že katolíci mají odlišnou imaginaci.

Náš pohled na svět se od protestantského velmi liší. Jestli jste byli jako katolíci vychováni, třeba si ani neuvědomujete, jak je odlišný, neboť jste jej vždy považovali za samozřejmý. Mým velkým zklamáním je, že neumíme katolickou imaginaci předat mladší generaci.

Why Be Catholic?