Katolický pohled na svět: jednotný lid

Richard Rohr na úterý po třetí neděli velikonoční

V katolicismu žije jistý druh holismu, jakési mystické přání propojovat všechny věci a zjišťovat, že všechny věci již propojeny jsou. Není proto divu, že se katolicismus po celé své dějiny pohybuje směrem k mysticismu. Mystici mají hluboký smysl pro to, že vše je spojeno. Oni život nerozškatulkovávají, neboť hluboce zakoušejí, že Bůh je střed a všechny věci jsou s tímto středem spojeny. Jejich kruh se rozpíná do daleka a do široka a uvnitř něho je sdostatek prostoru pro všechno.

Mystici jsou tím nejlepším v katolické tradici. Jsou to lidé široce otevření, kteří dokáží pojmout všechno: víru, inteligenci, politiku, přírodní vědy i vědy humanitní. Doufám, že ve svém životě jste ovlivněni alespoň jedním velkým katolickým učitelem. Fascinují nás tím, že vše propojují dohromady, aby to stavěli do područí evangelia a Krista.

Pohleďme třeba na Thomase Mertona, Dorothy Day, Grahama Greena, Teilharda de Chardin, Flannery O’Connor, kardinála Newmana, Thomase Mora. Takové lidi vytváří naše církev. Vynořují se z holismu katolické tradice. Jestliže katolické školy už takové lidi neprodukují, pak se musíme ptát, proč preferujeme propagandu, právo a řád a přípravu na zaměstnání před výchovou k moudrosti.

Why Be Catholic?