1. svaté přijímání

O slavnosti Seslání Ducha Svatého 20. května přistoupí 6 dětí k prvnímu svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za tyto děti a za rodiny, ve kterých vyrůstají.

Kdy: 
Neděle, 20 Květen, 2018