Poutní zájezd od Branic a Glubczic

Děkánát Bílovec zve v pátek 22. června na poutní zájezd od Branic a Glubczic.

Program:

mše svatá a prohlídka „Městečka milosrdenství“ v Branicích, které založil biskup Nathan, v kostele v Glubczicích budeme přítomni slavnostnímu požehnání restaurovaného novogotického oltáře Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Přihlásit se můžete v zákristii.

Kdy: 
Čtvrtek, 21 Červen, 2018