Poděkování

Děkujeme všem, kteří se postarali o poutníky pěší pouti Opava – Velehrad.

Děkujeme také těm, kteří se zasloužili o krásné prožití poutní mše svaté v Lukavci a v Děrném.

Kdy: 
Pondělí, 9 Červenec, 2018 - Sobota, 14 Červenec, 2018