Připomínka sv. Vavřince

V pátek si při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku připomeneme sv. Vavřince, jáhna, který pečoval o chudé a nemocné.

Kdy: 
Pátek, 10 Srpen, 2018