První pokušení Jezíšovo (úspěch)

Richard Rohr na čtvrtek dvacátého týdne v mezidobí

Věřím, že všichni rádoby služebníci církve musí čelit třem stejným pokušením jako Ježíš, dříve než mohou začít sloužit. Prvním Kristovým pokušením je proměnit kameny v chléb (viz Mt 4,3), potřeba být efektivní, úspěšný, důležitý, uskutečnit něco. Něco jsi dokázal a lidi řeknou: „No tedy, to se ti povedlo. Tos udělal dobře!“ Když davy aplaudují, je těžké věřit, že to nebyla dobrá věc a pravděpodobně i Boží vůle.

Obvykle když se do toho zapleteš příliš rychle, přiživu­ješ si své falešné já a celý ten systém, který ti říká, co bezprostředně chce, přičemž zřídka kdy ví, co opravdu potřebuje. Můžeš být velice populární a úspěšný duchovní operující v této rovině. Proto musí Ježíš čelit tomuto pokušení jako prvnímu, aby nás od toho, co chceme, vyvedl k tomu, co skutečně potřebujeme. Ježíš odmítá potřebu být důležitý, odmítá vyhovovat tomu, co lidé bezprostředně žádají, a říká: „Jdi hlouběji. Oč tu skutečně jde? Za čím skutečně jdeš? Po čem tvé srdce opravdu hladoví? Po čem skutečně toužíš?“ Není to jen chléb, z čeho jsme živi (viz Mt 4,4).

Preparing for Christmas With Richard Rohr