Třetí pokušení Kristovo (ovládání)

Richard Rohr na sobotu dvacátého týdne v mezidobí

Po potřebě být úspěšným a smýšlet o sobě dobře přichází třetí lidská závislost – potřeba ovládat, mít moc. Proto říká ďábel Ježíšovi, aby se sklonil před systémem tohoto světa. „Toto všechno ti dám“ (Mt 4,9). Jen si to kup. Uvěř v to. Před malými královstvími tohoto světa, před korporacemi a národními státy, bezpečnostními systémy, idoly militarismu se Ježíš odmítá sklonit. Cenou za tuto lásku k moci je padnout Satanovi k nohám a klanět se mu (Mt 4,9). Je to velice tvrdý rozsudek vynesený nad „všemi královstvími světa“. Ve všech těchto systémech nutně dominuje vlastní zájem.

Jednoduše řečeno, jde ve třetím pokušení o potřebu ovládat, být napojen na moc a peníze. V jistém smyslu se tři pokušení, kterým Ježíš čelí, slévají v jeden celek: je to systém závislostí, veliká lež, nedotknutelná mytologie, „hřích světa“ (J 1,29), který musí být demaskován a svržen z trůnu. A neznám nic, co by bylo dost silné, aby prolomilo tuto mytologii, jedině převratné Ježíšovo evangelium; to nedokáže ani ideologie ani liberalismus ani konzervatismus. K tomu musíš založit svůj život na novém základě, na základě své zakoušené jednoty s Bohem.

Ježíš řekne Satanovi: „Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil…“ (Mt 4,10–11). Když tyto tři „obludy“ překonáš, nemá Satan proti tobě šanci.

Preparing for Christmas With Richard Rohr