Zápis ze setkání pastorační rady farnosti 11. 9. 2018

Zápis ze setkání  pastorační rady farnosti 11. 9. 2018

 

Přítomni: o. Jozef Gruba SAC, o. Slavomír Peklanský SAC

Fulnek: Lipinský Václav, Svobodník Antonín ml., Erteltová Ludmila

Děrné: Svobodník Jiří, Šichorová Veronika

Stachovice: Heryán Jiří

Lukavec: David Václav, Hrabálek David, Sokol Jaromír

Vrchy: Jahnová Andrea, Blahetová Jana

Jerlochovice: Stibůrková Květuše, Vaňura Marek

 

Projednávalo se:

Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

 • Od 1. 9. 2018 do 30. 10. 2020 bude probíhat veřejná sbírka na obnovu kostela – dary je možné dát na účet a do zapečetěných pokladniček – jedna je u sochy sv. Antonína Paduánského v křížové chodbě, další dvě jsou přenosné k dispozici na faře.

 • V tisku je leták na podporu veřejné sbírky. Leták bude ve Dni Páně, dále k osobnímu odběru v kostelích pro příbuzné a známé, na Informačním centru

 • Ve Dni Páně bude podrobnější informace k opravám.

 • Komunikační plán - Fulnecký zpravodaj, webové stránky farnosti, TV NOE, Katolický týdeník, benefiční koncerty v kostelích naší farnosti.

 • V pondělí, 24. 9. se koná zastupitelstvo, na kterém se bude rozhodovat o příspěvku na opravu kostela – účast členů pastorační rady je žádoucí.

 

Brigády 

 • Je nutné uklidit půdy a prostory, kam se budou přemisťovat věci z kostela a kaple.

 • Přemístění věcí z prostor, kde budou probíhat opravy

 • Zodpovědnost - Jaromír Sokol ve spolupráci s Antonínem Svobodníkem. Nutná spolupráce s Eduardem Piterkou a Václavem Matúšů.

 • 20. října brigáda na faře

.

 

Aktivity pro menší děti na nedělní mši svaté

 • Dne 10. 9. 2018 se poprvé sešla pastorační skupinka, jejíž úkolem je pomoci kněžím s pastorací ve farnosti.

 • První návrh - při nedělních mších se na začátku kázání otec bude chvíli věnovat dětem, poté děti dostanou obrázek s probíranou ukázkou z evangelia k vymalování.

 • Za jednotlivé vesnice je nutno nahlásit Antonínu Svobodníkovi počty dětí.

 • Další téma pastorační skupiny – misijní neděle.

 

 

Výstava o Janu Pavlu II.

 • V říjnu v křížové chodbě bude probíhat výstava o Janu Pavlu II. 

 

Kostely v naší farnosti

Jerlochovice

 • Opravy kostela – bude vyvolána speciální schůzka se zástupci stavebního odboru BOO

 • Je nutné projednat, kdo bude mít klíče od kostela, aby byl přehled o pohybu v kostele.

 • Řešení problému s příjezdovou cestou – jednání s majetkovým odborem BOO a následně s městem Fulnek.

 

Vrchy

 • Průběh oprav – dodělávky v sakristii, schody atd.,

 • Děkovná mše za úrodu – malá účast - ve stejném termínu byla pouť na Maria Skále a výročí 25 let Centra pro rodinu v Ostravě.

 • Proběhla debata:

 • zda udělat příště poděkování za úrodu v každém kostele,

 • alternativou je udělat děkovnou mši sv. odpoledne (proti je fakt, že je to časově blízko loučení s prázdninami a poutí v Jílovci, tj. dvě nedělní odpoledne)

 • nechat pouze 1 mši svatou ve farnosti (to ale bývá jen na neděli Božího milosrdenství a ve fulneckém kostele, do vesnických kostelů by se celá farnost nevešla)

 

Stachovice

 • Řešení problému ozvučení 

 

 

Další farní rada:  úterý 20. 11. 2018 - plánování farního kalendáře

 

Zapsal: Jiří Svobodník + Ludmila Erteltová

Ve Fulneku 11. 9. 2018