Svatba

V sobotu 13. října ve farním kostele ve Valašském Meziříčí uzavřou svátostné manželství Martin Gold z Fulneku a Monika Žilinská z Poličné. Bůh žehnej jejich lásce.