Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích

Kostel stojí na vyvýšeném místě nad vesnicí, je obklopen malým hřbitovem, obehnaným ohradní zdí. Jde o jednolodní orientovanou stavbu s kněžištěm na východní straně. Původní, snad dřevěný kostel (první zmínka z roku 1293) byl v letech 1432–1438 přestavěn v pozdně gotickém slohu. Předsunutá věž měla gotickou podobu až do 60. let 16. století, kdy byla renesančně upravena. Loď nese znaky raně barokní architektury, původní sanktusník byl přestavěn na novogotický. 

Na dnešní stavbě je na první pohled patrno spolupůsobení několika slohů, od gotiky až po historismus 19. století. Novodobé zásahy téměř nenarušily podobu kostela, proto má stavba vysokou umělecko-historickou hodnotou. Kostel je nyní filiální, mše svaté se zde slouží každou první sobotu v měsíci.