Náš příslib nebe

Richard Rohr na Třicátá třetí neděle v mezidobí

Jaké slovo naděje může církev světu nabídnout? Svět je našimi idejemi a teologiemi unaven. Je unaven našimi línými bohoslužbami. Už nebude věřit ideám, ale uvěří lásce. Uvěří životu, který je dáván i přijímán.

Bojíme se sáhnout si na Tělo Boha, dokonce i dotknout se těla jeden druhého a pochopit, k čemu nás Bůh volá. Apoštol Tomáš symbolizuje naše pokušení „hlavové“ (racionální) víry, a tak jej Ježíš vybízí, aby se dotkl jeho ran (viz J 20,27).

Bůh nás nepovolává do naší hlavy. Nicméně my jsme ve své hlavě žili tak dlouho, že svět nás už neposlouchá. Tvoje slova nepotřebuju – říká nám svět. Nepotřebuju ani tvoje kázání. Chci život. Chci více života!

Které slovo naděje můžeme nabídnout milionům dělníků na celém světě, kteří nevidí žádný smysl svého života? Jaké máme slovo naděje pro ženy, které rodí děti a den co den se ptají, jaký je smysl takového života? Většina lidí na světě si neklade otázku, zda na druhé straně smrti je život. Otázka spíše zní: „Je život na této přivrácené straně smrti?“ Dokud my, křesťané, nepředložíme důkaz, že na této straně smrti je život, nebude svět mít zapotřebí věřit našim dogmatům a obřím kostelům. Nepotřebuje naše slova o pekle. Potřebuje náš příslib nebe.

Days of Renewa

Tags: