Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Barbory v Lukavci

Kostel dal postavit probošt fulneckého augustiniánského kláštera Ignat Jan Gebel v letech 1693 až 1702. Původně raně barokní kostel byl v roce 1786 klasicistně přestavěn Václavem Thalherrem. Stavba je jednolodní s předsunutou hranolovou věží. Zdi věže člení lisénové rámce, v přízemí je pravoúhlý hlavní vchod s trojúhelným frontonem v nadedveří, ve frontonu jsou data rozsáhlejších oprav kostela: "1877 - 1926". Věž kryje nízká oplechovaná jehlancová stříška. Ve věži se nachází velký, 224 kg vážící zvon z roku 1843. Na něm je odlita postava sv. Barbory a sv. Jana Křtitele.

Fasádu lodi a kněžiště člení pilastry s římsovými hlavicemi, opticky podpírající zalamované korunní kladí. V polích mezi pilastry jsou termální okna, v druhé ose na epištolní straně lodi je boční vchod s mělkým zádveřím. V místě přechodu lodi v kněžiště jsou svazkové pilastry. Při evangelijní straně kněžiště stojí sakristie, krytá sedlovou stříškou. Interiér lodi je zaklenut dvěma poli pruských placek na pasech. Pasy dosedají na průběžné zalamované kladí, podepřené pilastry s kompozitními hlavicemi. Toto klenební schéma se opakuje v kněžišti, v závěru kněžiště je koncha se štukovým kazetováním. Prostor kněžiště odděluje od lodi půlkruhový vítězný oblouk. Sakristie je klenuta plackou, v předsíni v podvěží je jedno pole křížové klenby. V západní části lodi je kruchta s plnou dřevěnou poprsní, přístupná jednoduchým schodištěm z plochostropého podkruchtí. Kostel má sedlovou střechu, nad kněžištěm je sanktusník s šestibokou jehlancovou stříškou. V malém sanktusníku nad kněžištěm je umístěn malý sanktusový zvon z roku 1949.