Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci našeho Farního silvestra.