Poděkování

♦ Děkujeme všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky - dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a také těm, kdo pomáhali s organizováním této akce.

♦ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o vánoční program „Živý betlém“, organizátorům, dětem, účinkujícím, pedagogům, dárcům a také těm, kteří podpořili akci svou účastí. Celkový výtěžek na opravu farního kostela činil 13 245 Kč