22. ledna svátek sv. Vincence Pallotiho

Sv. Vincenci Pallotti, ze svého nebeského příbytku plného slávy, shlédni na nás.

Hledíme na tebe, neúnavného apoštola, a děkujeme Nejsvětější Trojici za to, že si tě vyvolila.

Neochvějně důvěřujme tvé starostlivosti a prosíme, abys žehnal tvé Dílo a naplň svým duchem všechny věřící, zvláště ty, kteří přijali apoštolskou práci.

Bdi nad námi, abychom se osvědčili, jako opravdoví synové a dcery naší Matky Marie, Královny apoštolů. Oroduj za nás u Boha, abychom se mohli stát hodnými spolupracovníky Krista, Apoštola věčného otce.

Amen.