Světový den nemocných - sv. Panny Marie Lurdské

O svátku Panny Marie Lurdské budeme prožívat světový den nemocných. Při této příležitosti budeme udělovat svátost pomazání nemocných při mši svaté v kostele ve Fulneku v pondělí 11. února v 18 hodin. Ve Stachovicích, Lukavci a ve Vrchách při mši svaté v neděli 10. února, v Děrném při mši svaté ve středu 13. února. Přijetí svátosti nemocných je spojeno se svatou zpovědí.