Negativní energie

Richard Rohr na čtvrtek třetího týdne v mezidobí

V disfunkčních rodinách existuje jakási tendence ke klamu. Je tam cosi jako nekončící krizová orientace poznamenaná úzkostí. Občas jsem to vídal na sobě. Někdy nenacházím motivaci, dokud tu není něco, z čeho bych měl úzkost. Zdá se, že mnozí z nás nebyli vedeni ani povzbuzováni k tomu, aby si z věcí vybírali pozitivní stimuly, a tak ani nevíme jak na to.

Když cítíme potřebu se kvůli něčemu zlobit, rozčilovat se, být vyvedeni z míry, začínáme na negativním základě. A jestliže negativně začneme, je pravděpodobné, že to také negativně skončí. Není divu, že tak mnozí z nás se vzdor svým nejlepším úmyslům stávají negativními lidmi, kteří vycházejí z různých druhů toxické energie. Tyto energie často přejímají celé rodiny. Pro některé z nás je to jediný způsob odpovědi, jaký jsme se naučili již v raném dětství. Říkali nám, co jsme udělali špatně, co bychom neměli cítit, čeho bychom se měli obávat. Neřekli nám, co bychom měli vidět a cítit jako dobré, jak důvěřovat životu, a ne smrti.

Breathing Under Water: Spirituality and the 22 Steps