Setkání - ministranti

V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.