Milost

Richard Rohr na první neděle postní - Milost

Boží láska je naprostá, bezpodmínečná, absolutní a je navždycky. Stav milosti – totiž Boží přístup k nám – je věčný. Jen my jsme ti, kteří se mění.

Někdy jsme schopni uvěřit, že nás Bůh miluje bezpodmínečně, absolutně a navždy. A to je milost! Jindy zas, když jsme schlíplí a zatížení pocitem viny, strachu a tíže, nejsme schopni uvěřit, že nás Bůh miluje. Biblicky vzato je to ten největší hřích: nevěřit v radostnou zvěst, nepřijmout bezpodmínečnou Boží lásku. Když nevěříme, že nás Bůh miluje, nemůžeme už ani milovat sebe sama. Musíme Bohu dovolit, aby nás trvale naplňoval. Pak i ve svém životě nalezneme sílu dávat lásku.

Z The Great Themes of Scripture