Kostel sv.Jiří

Filiální kostel sv.Jiří byl zřízen v roce 1794 jako kostel farní na místě dřívějšího starého kostela. O podobě původního kostela se nedochovaly žádné prameny, pouze Řehoř Wolny uvádí ve své církevní topografii, že zde mezi lety 1670 až 1690 stál „starý kamenný kostel“.

Podobně jako v případě okolních vsí fulneckého panství spadajících kdysi pod duchovní správu fulneckých augustiniánů – kanovníků (Pohoř, Kunčice), byl i ve Vrších (Waltersdorf) starý kostel stržen a nová stavba byla vybudována na náklady Náboženského fondu. Autorem projektu a stavebních plánů byl s největší pravděpodobností Jan Sarkander Thalherr, arcibiskupský stavitel a syn Mikuláše Thalherra, který projektoval přestavbu fulneckého farního chrámu Nejsvětější Trojice.
Dnešní kostel je zděnou jednolodní stavbou s mírně odsazeným presbytářem s polygonálním závěrem a hranolovou věží v ose průčelí. Hranolová věž kostela je zakončena typickou klasicistní jehlancovitou věžicí a je členěna jednoduchými pilastry. K presbytáři přiléhá dvoupodlažní sakristie s oratoří v patře zastřešená příkrou pultovou střechou. Původně byl kostel sv. Jiří byl vyzdoben dvěma obrazy  - olejomalbami fulneckého barokního umělce Jana Jiřího Frömla. Později obrazy zmizely neznámo kam, dochovala se jen (od stejného malíře) krásná okenní vitráž znázorňující sv. Jiří v boji s drakem.

Poblíž kostela, v dolním rohu hřbitova, je vzácná novogotická kaple sv. Jiří, postavená roku 1901. Zbudoval ji Georg Mořic Wolny se svou ženou Veronikou. Plnil tak slib daný Bohu po uzdravení z těžké nemoci. Po letech  byla kaplička opravena a znovu slavnostně vysvěcena a jako významná sakrální stavba reprezentuje gotickou architekturu, dokládá umění řemeslníků bývalých i těch současných, kteří se na její obnově podíleli.

Faráři působící a žijící v obci:

Od 1784-1809  Tadeáš Johann  Sperling-bývalý kanovník z Fulneku,rozený ve Fulneku
Od 1809-1817  Florian Fritsch- rozený v Dittersdorfu ve Slezských Větřkovicích
Od  1817-1827  Johann Haupt-rozený ve Fulneku,v roce 1827 přeložen do Jeseníku n/O
Od  1827-1829  Johann Schubert-rozený v Novém Jičíně-zemřel 20.3.1829
Od  1829-1851  Václav Runke-rozený v Opavě-přeložen v dubnu 1851 do Bučovic
Od  1878-1927  Ludvík Pinkava-kněz žijící a působící v obci,pochován na místním hřbitově