Sbírka

Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní adorace u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.