Svěcení pokrmů

Příští neděli na Boží hod velikonoční budeme po mši svaté světit pokrmy.