Májové pobožnosti

Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží, Panně Marii. Zveme Vás všechny k modlitbě litanii k Panně Marií v rodinách a v naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši svaté.