Ohlášky 4. neděle velikonoční

♣ Ve sbírce na opravu farního kostela se vybralo 25 748 Kč.

♣ V úterý 14. května se zúčastníme na Maria Hilf setkání kněží naší diecéze. Z tohoto důvodu nebude v úterý náboženství.

♣ Ve středu zveme 8:30 na faru na setkání seniory.

♣ V pátek po mši svaté budou mít setkání ministranti.

♣ Animátorky děkanátu Bílovec zvou dívky od šesté třídy na akci s názvem MEZI NÁMI DĚVČATY, která se uskuteční ve dnech 16.-18. května na faře na Dobešově. Začátek je v pátek kolem 19. hodiny a plánovaný konec v neděli po mši svaté v místním kostele. Přihlašovaní je na animabilovec.webnode.cz.

♣ V neděli 19. května v 8 hodin při mši svaté v Děrném budou děti, které vloni přistoupily k 1. svatému přijímání, děkovat za dar eucharistie.

♣ V neděli 19. května budeme v Jestřábí slavit poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému. Z Fulneku půjde pěší pouť. Sraz bude ve 13:30 u kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin.

♣ V pondělí 20. května budeme předávat kostel Nejsvětější Trojice k opravám.
Během tohoto týdne musíme vyklidit loď kostela, kapli svatého Josefa a zákristii. K brigádám zveme muže, ženy a také naší mládež, v pondělí od 16 hodin, v úterý, středu, čtvrtek a pátek vždy po večerní mši svaté.

♣ V neděli 19. května bude mše svatá ještě v kostele Nejsvětější Trojice.

♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v kostele svatého Josefa – bývalý kapucínský klášter.

♣ Bohoslužby během týdne budou konány v prostoru městského klubu důchodců, Fučíkova ulice v úterý, středu a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek v 8 hodin ráno.

♣ Bohoslužby v sobotu budou slouženy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích v 8 hodin ráno.