Adorační služba

Děkujeme všem, kteří se zapojili během minulých let do adorační služby. Rádi bychom pokračovali v adorační službě i v době, kdy bude farní kostel uzavřen. Prosíme ty, kteří mají zájem o adorační službu, aby kontaktovali o. Jozefa. Bližší informace po domluvě.