Ohlášky 10.-16.6.

♣ Ve sbírce na opravy kostela se  vybralo 21 195 Kč.
♣ Na mši svatou s dětskou katechezí zveme v pátek v 18 hodin do Děrného. Po mši svaté bude mít setkání mládež.
♣ V sobotu  v 17 zveme na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Příští neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice bude platit pravidelný nedělní pořad bohoslužeb. Při mši svaté se budeme ve všech kostelích společně modlit za naši farnost.
♣ Pořad bohoslužeb ve Fulneku: úterý 18:00, středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců), sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlochovice, neděle 9:00 kostel svatého Josefa.
♣ Zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti a to: ve středu do Děrného od 15 do 19 hodin, do  Fulneku do farní kaple ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v pátek od 14:30 do 17:30.
♣ V pátek 21. června zveme naše farníky na farní odpoledne. S malým zpožděním společně oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice a s předstihem ukončení školního roku. Začneme mší svatou v 17 hodin na farním dvoře. Občerstvení bude zajištěno.
♣ Od června minulého roku jsou sbírky první neděle určeny na opravu farního kostela. Za 12 měsíců jste do sbírek na opravu přispěli částkou 287 986 Kč. Na účtu veřejné sbírky je 154 809 Kč, na opravu kostela přispěli také dárci svými osobními dary. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.
♣ Začaly práce na obnově farního kostela. Prosíme, abyste nevstupovali do prostoru před kostel.
♣ Naše farnost byla upozorněna městem Fulnek na parkování na zatravněné ploše naproti vjezdu do fary, jedná se o pozemek ve vlastnictví města Fulnek - veřejné prostranství. Plocha není parkoviště. Prosíme, abyste parkovali na jiných místech.