Pěší pouť Fulnek - Slavkovice

Na pěší pouť Fulnek – Slavkovice zveme letos ve dnech 20. – 27. července. Téma letošní poutě „Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás“ Jan 20,21.