Ohlášky 14. neděle v mezidobí

♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné prožití poutě k svatému Janu Křtiteli v Lukavci a k svatým Petru a Pavlu v Děrném.   
♣ Otec Slavomír vyjadřuje poděkování a velkou vděčnost za vše, co v naší farnosti prožil.
♣ V naší farnosti vítáme místního rodáka otce Jana Davida SAC.
♣ Ještě dnes si můžete zde v kostele prohlédnout výstavu, která mapuje životní příběh P. Richarda Henkese, SAC před jeho blahořečením. Výstava bude k vidění: 9. a 14. července ve Stachovicích, 17. a 21. července v Děrném a 25. a 28. července v Lukavci.
♣ Loňský vítěz volejbalového farního turnaje - družstvo ze Stachovic zve 4. srpna na 2 ročník. Bližší informace budou později.
♣ Na pěší pouť k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice zveme letos ve dnech 20. – 27. července. Téma letošní poutě „Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás“ Jan 20,21.