Richard Rohr: Gratulace ke Dni otců

Když jsem vedl kněžské exercicie v Peru, vyprávěla mi jedna sestra, která pracovala v hlavní věznici v Limě, příběh, který jsem nikdy nezapomněl. Říkala, že když se blížil Svátek matek, vězni se vytrvale dožadovali pohlednic s přáním. A tak jim nosila jednu pohlednici za druhou, aby mohli napsat svým matkám. Když se přiblížil Den otců, rozhodla se, že se na to připraví lépe. Přinesla si celou krabici pohlednic ke Dni otců, aby je mohla rozdávat, kdykoli si vězni řeknou. A dodnes prý ta krabice leží v její kanceláři: ani jeden z mužů si o pohlednici neřekl. Nemohla se jich zbavit.

Moje přítelkyně ke mně vzhlédla se slzami v očích, protože pochopila příčinu tolika utrpení. Zjistila, že mnozí z mužů byli ve vězení, protože jim nikdo nikdy neřekl, kdo jsou, protože se jim nikdy nedostalo důvěry od muže. Osvojili si tedy násilné a falešné mužství, destruktivní mužství, které se objevuje tehdy, není-li vlastní mužství uznáno jinými muži.

Rád bych věděl, zda by věznice světa nebyly prázdnější, kdyby mladí chlapci měli pravé spolehlivé rádce, průvodce a otce, kteří by jim žehnali a uváděli je v mužství.

Z A Man’s Approach to God