Ohlášky 19. neděle v mezidobí

♣ Prázdninový pořad bohoslužeb:
sobota 17. srpna
Děrné         17:00
Lukavec     18:00
neděle 18. srpna
Stachovice       7:30
Fulnek           9:00
Vrchy         10:30

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 22 305 Kč.

♣ Děkujeme všem, kteří se postarali o naše děti a mládež na farním minitáboře.

♣ Ve čtvrtek slaví církev Nanebevzetí Panny Marie. Zveme na mši svatou v 8 hodin do klubu důchodců, v 18 hodin do kaple na faře a v 19 hodin do Lukavce. U příležitosti této slavnosti zveme v neděli 18. srpna do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích na poutní mši svatou. Začneme v 15 hodin modlitbou k Panně Marii.
 
♣ V sobotu 17. srpna v kostele svatého Jana Křtitele v Tatenici uzavřou svátostné manželství Jiří Dubec z Děrného a Ludmila Poláková z Tatenice. Bůh žehnej jejich lásce.
  V pátek při mši svaté v 18 hodin ve Fulneku budeme slavit svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.