Blahořečení P. Richarda Henkese SAC

V neděli 15. září bude blahořečen v německém Limburgu P. Richard Henkes, z řadu kněží pallotinů, kněz, který se v Dachau věnoval duchovní péči a ošetřování českých vězňů. Tam také  22. února 1945 zemřel.

Od pátku 6. září se budeme modlit novenu předcházející blahořečení tohoto mučedníka. Text noveny je součástí Dne Páně.

Během novény se modlíme každý den tyto modlitby: biblický text, znamení kříže, přípravná modlitba, text P. Richarda Henkese , krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl, Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.